"Marketingonderzoek voor farma, medische hulpmiddelen, zelfzorg, ziekenhuizen en diergezondheid".

Kwalitatief marktonderzoek

Ons kwalitatief marktonderzoek levert diepgaand actueel inzicht in wat doelgroepen beweegt. Hoofd, hart en ziel worden zoveel mogelijk blootgelegd.

Kwalitatief & kwantitatief samengesteld marktonderzoek

Om marketingbeleid te maken, is kwantitatief inzicht nodig. Daartoe kwantificeren we de verkregen kwalitatieve onderzoeksresultaten.

Kwantitatief & continu online marktonderzoek

Door digitalisering en het toenemend gebruik van social media ontstaan nieuwe vormen van marktonderzoek.

Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden