Diepte-interviews met zorgprofessionals voor uitsluitend kernvragen

Aanbod multi client kwalitatief diepte-onderzoek

December 2014 - Tervis Alliance biedt - in een multi client opzet - aan opdrachtgevers de mogelijkheid om één of twee kernvragen uit te diepen in diepte-interviews met gespecialiseerde doelgroepen. Op deze wijze kunnen tegen lage kostprijs onderzoeksvragen worden beantwoord, die zich alleen lenen voor face-to-face kwalitatief marktonderzoek. Behalve diepte-interviews zijn ook groepsdiscussies en online communities als methodiek beschikbaar.

verrekijker

Inleiding

Marktonderzoek wordt door de farmaceutische en aanverwante industrie in toenemende mate centraal vanuit het hoofdkantoor geïnitieerd en gecoördineerd. Deelnemende landen zijn vooral de grotere landen. Nederland wordt steeds minder interessant om als onderzoeksland mee te nemen in het onderzoek. Alle landenorganisaties krijgen de onderzoeksresultaten. Voordeel voor de Nederlandse organisatie is de besparing - er hoeft geen budget voor marktonderzoek te worden gereserveerd. Nadeel is, dat de onderzoeksresultaten niet zijn toegesneden op de specifiek Nederlandse situatie.

Probleemstelling

De belangrijkste beperking van centraal geïnitieerd en gecoördineerd marktonderzoek voor dochterbedrijven in Nederland is de matige aansluiting op de Nederlandse situatie. Deze beperking weegt steeds minder op tegen de gerealiseerde besparing van het outsourcen van eigen onderzoek in Nederland. Veel marktonderzoek is bovendien relatief duur; kwalitatief marktonderzoek omdat het arbeidsintensief is. En kwantitatief marktonderzoek onder gespecialiseerde doelgroepen heeft vaak de beperking dat de respons achterblijft en de responsgroep niet voldoende representatief is. Bovendien is veel kwantitatieve informatie beschikbaar in (commerciële) databases, zodat duur eigen tracking onderzoek niet noodzakelijk is. Daarnaast zijn gespecialiseerde doelgroepen steeds minder beschikbaar voor onderzoek, gezien de werkdruk, efficiency eisen, en de weinig beschikbare vrije tijd.

handjesBehoefte

Marketeers in de zorg en in farma hebben regelmatig informatiebehoefte en onderzoeksvragen, die nu niet beantwoord (kunnen) worden. Dat is jammer, want de impact van de onzekerheid op het marketingbeleid kan groot zijn, in negatieve zin. Juist als het gaat om kwalitatieve diepgang op één of twee kernvragen - bijvoorbeeld t.a.v. het aannemen of verwerpen van een hypothese en het waarom daarvan, of t.a.v. het "hoe" van een bedacht serviceconcept - is kostenbeperkende en snelle dienstverlening gewenst. Het inzetten van de eigen accountmanagers of zorgwerkers voor het verkrijgen van de diepte-informatie, is een kunstfout - gezien de rolverwisseling die de onderzoeksdoelgroep in verwarring brengt. Daarnaast worden kleine doelgroepen, zoals oncologen en hematologen, overvoerd met verzoeken tot deelname aan marktonderzoek.

Oplossing

Een oplossing voor het beantwoorden van de informatiebehoefte tegen minimale kostprijs is multi client kwalitatief diepte-onderzoek. Het concept omvat face-to-face diepte-interviews met gespecialiseerde doelgroepen van een uur, voor elke opdrachtgever is 15-20 minuten beschikbaar. In deze 15-20 minuten passen één, hooguit twee kernvragen. Voor - zeg € 3.500 - per opdrachtgever wordt een onderwerp kernachtig uitgediept en gerapporteerd zonder "ruis". Voordeel is dat een opdrachtgever wordt "gedwongen" zich te beperken tot topprioriteit kernvragen, en kleine doelgroepen als oncologen en hematologen krijgen zo minder "marktonderzoeksdruk", wat hun deelnamebereidheid vergroot en hun industrieperceptie verbetert.

voetafdrukkenGespecialiseerde doelgroepen zijn bijvoorbeeld huisartsen, POH's, specialisten, verpleegkundigen, apothekers, inkopers, afdelingsmanagers, drogisten, zorgconsumenten, en medewerkers in VVT. Het is niet de bedoeling om "vaste panels" samen te stellen. Voor elke reeks diepte-interviews worden 10-15 "nieuwe" respondenten geworven. Vanuit het oogpunt van "multichannel" contact met doelgroepen bestaat daarnaast de mogelijkheid om de respondenten op te nemen in een inhoudsrijke digitale "community".

In deze opzet vindt een onderzoek plaats als er ca. drie opdrachtgevers zijn met één - hooguit twee - kernvragen voor een gespecialiseerde doelgroep.

Uiteraard krijgt elke opdrachtgever exclusief de rapportage van de resultaten op zijn eigen kernvragen.

Opdrachtgevers kunnen afkomstig zijn van de industrie, maar ook bijvoorbeeld uit koepelorganisaties, ziekenhuizen, zorggroepen, laboratoria of MKB start-ups.

Uitnodiging

Neemt u s.v.p. contact met ons op voor een eerste oriëntatie als u een onderwerp heeft dat u in de geschetste opzet wilt uitdiepen.


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden