Anticipeer op hun komst en doe marktonderzoek

Dossier biosimilars

November 2014 - Het tijdperk van de biosimilars staat pas aan het begin. Een vergelijking met de opkomst van generieke geneesmiddelen en van 'branded generics' - sinds decennia geleden al - doemt op. Een andere - noem het maar 'transitie' - waren de OTC-switches vooral in de jaren negentig. Geneesmiddelen kregen een andere status, een lagere prijs, en bij de OTC-switch ook een ander distributiepatroon. Biosimilars vormen echter een verhaal apart.

Lees het dossier over biosimilars en de meest recente brief van de minister over het onderwerp. Bekijk de brochure van Nefarma en begrijp dat biologicals en biosimilars niet automatisch gewisseld kunnen worden.

biosimilarsZoals indertijd - bij de andere 'transities' - marktonderzoek een urgente en relevante bijdrage leverde aan het sales & marketingbeleid van de farmaceutische industrie, is de toegevoegde waarde van marktonderzoek - nu met de komst van biosimilars - wederom onontbeerlijk.

Hoewel zorgpartijen, leveranciers, overheid en zorgverzekeraars op hoofdlijnen al richtlijnen hebben gemaakt voor de toepassing van biosimilars, is het succes van een biosimilar deels afhankelijk van de attitude en het 'geloof' van de voorschrijvers. 

Marktonderzoek dient voor elke nieuwe biosimilar overwogen te worden, om actueel inzicht te hebben in de 'drivers en barriers' van de voorschrijvers voor de specifieke indicatiegebieden. Hiertoe leent kwalitatief marktonderzoek zich uitstekend.


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden