Wat te doen?

Farma is toe aan innovatie

Augustus 2014 - 'Almost anything can be turned around of every ditch, a path, if you can only see it.' (Hilary Mantel). Farma is toe aan innovatie. Wat je ziet, zijn fusies en overnames met als doel consolidatie, kostenreductie en margevergroting of -in standhouding.

Healthcare Innovation

Het PWC-rapport 'From vision to decision. Pharma 2020.' bespreekt vier actuele issues in de farmaceutische industrie:

1. Hoe succesvol innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen en hoe de R&D productiviteit te vergroten.

2. Prijsdruk en slinkende marges.

3. Reputatiemanagement.

4. Het managen van 'regulatory compliance'.

 

In dat kader zijn nieuwe business modellen voor farma nodig, gebaseerd op:

 • Grotere waardetoevoeging (meer waarde voor dezelfde prijs, of gelijke waarde voor een lagere prijs)
 • Meer rekening houden met de mogelijkheden, wensen en behoeften van patiënten, betalende en zorgverstrekkende partijen
 • Geïntegreerde ketenzorg
 • Ideale logistiek, die de patiënt centraal stelt
 • Toename van toepassingen van ICT in de zorg
 • Meer intelligente methoden van e-health, en nieuwe werkwijzen die het zelfmanagement van patiënten bevorderen
 • Integraal gezondheidsmanagement
 • Focus op patiëntverwachtingen: niet elke patiënt wil de maximale en duurste zorg
 • Focus op preventie en ziektehanteerbaarheid
 • Transparant en ethisch gedrag

 

Zo'n ontwikkeling naar nieuwe business modellen zou gepaard kunnen gaan met andere financieringsmodellen, niet gebaseerd op productie, maar op ruimte voor persoonlijke aandacht en praten met patiënten, leefstijl aanpassingen, en preventie van ziekteprogressie. Dat is een uitdaging voor het ministerie, samen met zorgverzekeraars en koepelorganisaties. Moeten we dan daarop wachten, of kunnen we zelf al aan de slag?

De beroepspraktijk van artsen en ziekenhuizen staat aan het begin van deze nieuwe ontwikkelingen. Zo nemen bijvoorbeeld e-health, ICT, en de inzet van praktijkverpleegkundigen toe.

Wat kan farma nu zelf doen?

 • Uiteraard doorgaan met het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen
 • Bevorderen van personalized medicine
 • Tegemoetkomen aan de ethische en transparantie eisen
 • Nagaan op welke wijze de toegevoegde waarde groter kan worden, zoals ondersteuning bij:

- Het ontwikkelen van e-health.

- Meer persoonlijke aandacht geven aan de patiënt / de patiënt meer centraal stellen.

- Een integrale zorgketen.

- Een integrale aanpak van gezondheidsmanagement van de patiënt.

 

De afweging is of dan elke investering direct gerelateerd en gekoppeld moet zijn aan een geneesmiddel, een verkoopproduct (als kostendrager). Zo niet, dan komt de investering het algemene bedrijfsimago ten goede, en daarmee uiteindelijk mogelijk ook de afzetcijfers van een beoogd geneesmiddel.

Een valkuil is dat farma in het vaarwater van andere marktpartijen zoals apothekers of ziekenhuizen komt. Die willen geen ongevraagde bemoeienis met hun zaken, bevoegdheden, afspraken of logistiek door één van de commerciële farmaceutische bedrijven.

Daarom zijn drie aspecten van belang:

1. Uitstekende communicatie en afstemming met alle stakeholders, komen tot consensus en duidelijke afspraken voordat een investering überhaupt zinvol is.

2. Volledige transparantie in doelstellingen en redenen voor de investering. Een investering mag niet voelen als een ongewenste commerciele truc om afnemers te binden.

3. Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, mogelijk een gezamenlijke investering. Zodat een investering minder gezien kan worden als een manier om een geneesmiddel meer te kunnen verkopen, maar meer als teken van maatschappelijke goede wil om onze gezondheidszorg doelmatiger, efficiënter en effectiever te maken.

 

Wat voor farma speelt, speelt in grote lijnen ook voor medische hulpmiddelen.

De tijdgeest opent overigens perspectieven voor functionele voeding, een productportfolio dat anders wordt gereguleerd en waar de commerciële vrijheid voor marktpartijen nog een stuk groter is.

 

Reacties op deze blog zijn welkom. Reageer s.v.p. via het contactformulier.


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden