Voorbeeld cases van Tervis Alliance

Wij zijn resultaatgericht

Farma

Drivers & barriers onderzoek onder oncologen en urologen (kwalitatief)


Doelstelling:     

Als marketingdoelstelling nagaan waarom een merkgeneesmiddel niet méér wordt voorgeschreven voor een specifieke indicatie door specialisten. Nagaan welke marketingstrategie het best passend is.
Als onderzoeksdoelstellingen diepgaand antwoord vinden op vijf kernvragen.

Aanpak:                                  
Expert interviews.

Resultaat:        
Antwoord op de kernvragen, realisatie onderzoeksdoelstellingen, richting aan de best
passende marketingstrategie.

amgen2

Farma

Pre-launch positioneringonderzoek


Doelstelling:
Diepgaand actueel marktinzicht (kwalitatief en representatief) t.b.v. een succesvolle launch en snelle marktpenetratie van een merkgeneesmiddel.

Daartoe het in kaart brengen van:

 • De actuele marktsituatie m.b.t. aspecten als patiëntkarakteristieken, marktomvang en de omvang van subsegmenten van patiënten, diagnose, ernst, comorbiditeit, keuzecriteria, voorschrijfmotieven en -preferentie, locaties en behandeling van patiënten;
 • Alsmede het ontwikkelen van een segmentatie tool;
 • Een sterktezwakte analyse van de belangrijkste huidige therapieën;
 • Een SWOT analyse van het nieuwe merkgeneesmiddel;
 • De spontane en geholpen awareness, “optimale” patiënttyperingen/patiëntsubsegmenten,  voorschrijfgedrag en -intentie bij elk patiëntsubsegment;
 • Bekostigingsaspecten;
 • Kritische succesfactoren in de markt voor een snelle marktpenetratie;
 • Concrete aanbevelingen voor marketing- & sales acties.


Aanpak:
Kwalitatief onderzoek d.m.v. expert interviews, gevolgd door een kwantitatief onderzoek d.m.v. CAWI onder hematologen en hemato-oncologen.

Resultaat:              
Eindrapportage en presentatie; richting t.b.v. een succesvolle launch en snelle marktpenetratie in Nederland.

novartis logo

Farma

Pre-launch buying process onderzoek (kwalitatief)

 

Doelstelling:
Het in kaart brengen van het koopproces binnen de markt voor een specifieke indicatiestelling; in het bijzonder diepgaand inzicht in redenen voor keuzes t.a.v. specifieke behandelingen.

Aanpak:
Expert interviews onder oogartsen.

Resultaat:
Eindrapportage, flowchart, presentatie, diepgaand inzicht, richting aan marketingstrategie.

bayer healthcare

Farma

Concept testing van detail aids & artsenbezoekgesprek (kwalitatief)

 

Doelstelling:
De marketingdoelstelling is de best passende detail aid(s) en communicatie te ontwikkelen voor een merkgeneesmiddel in het kader van een succesvolle launch.

Aanpak:
Face-to-face diepte-interviews (IDI’s) met huisartsen en longartsen.

Resultaat:
Suggesties voor verbetering, uitgebreid resultatenrapport en Engelstalige management summary (top line rapport).

novartis logo

Tandheelkunde

Drivers & barriers onderzoek t.a.v. een nieuwe productpropositie (kwalitatief en kwantitatief)

 

Doelstelling:
Actueel inzicht in de mate van aantrekkelijkheid van een nieuwe productpropositie en in de levensvatbaarheid van het pakket, duiding van de meest relevante doelgroepen en het leveren van handvatten om de productpropositie zo te “fine-tunen” om het volledig aan de wensen van de consument te laten voldoen. Inzicht in succesfactoren voor een geslaagde marktintroductie, koopbereidheid en prijselasticiteit.

Aanpak:
Twee focusgroepen van 8-10 consumenten elk, gevolgd door een online onderzoek onder 1.000 consumenten (CAWI).

Resultaat:
Zicht op drivers & barriers, succesfactoren en haalbaarheid voor een succesvolle marktintroductie.

Quote van Daan van Duin, NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde):

“In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening in de tandartspraktijk, hebben wij een consumentenonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Peter-Paul Biermans. In augustus jl. is in twee focusgroepen getoetst of ons idee levensvatbaar is, waar de interesse van de consument precies op gericht is of waar de consument juist moeite mee heeft. Een dergelijk onderzoek levert uitsluitend bruikbare informatie op als het op een professionele en doortastende wijze wordt uitgevoerd. Met Peter-Paul Biermans hebben we deze sessies goed voorbereid. Vervolgens heeft Peter-Paul deze focusgroepen geleid. Inleidend zijn de consumenten bevraagd over hun beleving van tandheelkundige zorg, in zijn algemeenheid. Hierna is de propositie uitgelegd en heeft de focusgroep zich over de verschillende aspecten ervan uitgesproken. De informatie hieruit en de feedback gegeven door deze groepen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de (verdere) ontwikkeling van de propositie.

In fase 2 hebben de uitkomsten uit een breed kwantitatief onderzoek op basis van een vragenlijst informatie opgeleverd waarmee een uitspraak gedaan kan worden over het aantal patiënten die overwegend positief zijn over onze propositie en er naar neigen om dit af te nemen. Hiermee hebben wij een helder en goed onderbouwde verwachting van het succes van onze propositie.

Wij danken Peter-Paul Biermans hartelijk voor de grote inzet, betrokkenheid en deskundige aanpak.”

Logo NMT2

Farma

Herpositioneringonderzoek (kwalitatief & kwantitatief)

 

Doelstelling:
De marketingdoelstelling is actueel inzicht te hebben in de wijze waarop groei van een al langer op de markt zijnd weesgeneesmiddel kan worden gerealiseerd en hoe het marktpotentieel optimaal kan worden benut.

Wat betreft onderzoeksdoelstellingen en –vragen het in kaart brengen van:

 • De actuele marktsituatie;
 • De behandelingsmogelijkheden, drivers & barriers bij de diverse therapeutische keuzen en de belangrijkste keuzefactoren;
 • De therapeutische positie van het weesgeneesmiddel en van concurrerende behandelingen;
 • Huidige prescriptie, voorschrijfintenties en “reasons why”;
 • De klinische ervaring in de afgelopen 5 jaar;
 • De omvang van de huidige en potentiële markt;
 • De wijze waarop groei kan worden gerealiseerd;
 • Voor welke boodschappen (educatie, awareness) de artsen gevoelig zijn.


Aanpak:
Kwalitatief onderzoek d.m.v. expert interviews, gevolgd door een kwantitatief onderzoek d.m.v. CAWI onder internisten en reumatologen.

Resultaat:
Diepgaand inzicht in de kritische succesfactoren in de markt voor een gestage doorgroei van het weesgeneesmiddel, concrete aanbevelingen voor marketing- & sales acties.

actelion logo

Farma

Positioneringonderzoek nieuwe geneesmiddelklasse (kwalitatief)

 

Doelstelling:
Actueel kwalitatief inzicht te hebben in hoe huisartsen omgaan met patiënten met een specifieke aandoening qua diagnostiek, doorverwijzing en behandeling, in het bijzonder in relatie tot een nieuwe geneesmiddelklasse.

Aanpak:
Mini focusgroepen met  4 à 5 huisartsen per groep.

Resultaat:
Diepgaand inzicht, focusgroep verslagen, als samenvatting een flowchart incl. de patient flow. De opgedane kennis uit de focusgroepen is verwerkt in een vragenlijst voor brand trackings.

BMS

Farma

Kwantitatief consumentenonderzoek medische voeding

 

Doelstelling:

 • Achterhalen waarom consumenten gestopt zijn met het kopen en innemen van een functioneel voedingsproduct.
 • Door voorlichting de gestopte consumenten aanzetten tot actie om het product weer te kopen en te gaan gebruiken.


Aanpak:

Telefonische interviews, tevens voorlichtingsgesprekken.

Elke werkdag werden de gespreksresultaten in een database ingevoerd en aan de opdrachtgever verstrekt.

Resultaat:

Conclusies t.a.v.:

 • De belangrijkste redenen voor aankoop en gebruik van het product;
 • De grondhouding van de consumenten t.a.v. het product;
 • De belangrijkste redenen om met het product te stoppen;
 • Inzicht in de aard en omvang van de concrete informatiebehoefte bij de consumenten;
 • De behoefte aan follow-up en service bij de consumenten.

 
Aanbevelingen t.a.v.:

 • De optimale beschikbaarheid, distributie en keuzevrijheid voor aankoop van het product;
 • De lading van het merk;
 • Succesverhalen en gebruikerservaring;
 • Onderscheidende service en helpdesk;
 • Onderhoud van de relatie met de gebruiker;
 • Permanente evaluatie van prijs, smaak, bijwerkingen, gezondheidseffecten, bestel- en afleverlogistiek;
 • Positieve beïnvloeding en voorlichting van gezondheidsprofessionals;
 • Een corporate story over product en firma.
download logo Newtricious

Farma

CRO research and advisory project

Aug. - Sept. 2016 - Research and advisory project on the repositioning and branding of a middle-sized global CRO, esp. its early clinical development, in order to gain insights in how the company is perceived and to learn options for improvement to better serve its clients.

Together with the management consultants of Revalisc BV and Mellema Consulting.

Farma

Project & Implementation Manager at Walgreens Boots Alliance - Alliance Healthcare Netherlands a.i.

Febr. - June 2016 -  Projects are healthcare concepts mainly in patient adherence, facilitated centrally, carried out locally – by Boots and Alphega pharmacies. Accountable for:

 • Managing and implementing current business, together with the team;
 • The development of new business, esp. related to a universal, integrated, and protocolled patient adherence healthcare concept;
 • The development of business cases and the lead in IT investments;
 • Consultancy and change management regarding working processes and addressing the optimum in the services structure and pharmacy formula management;
 • Compliance with good pharmacy governance, professional guidelines and legislation.

 

External business partners and stakeholders are pharmacies, the pharmaceutical industry, and healthcare insurers. The patient/consumer is centralized, since all concepts are created to facilitate the health and well-being of the patient/consumer. In the turbulent marketplace I find success factors as entrepreneurship, innovation drive, team communications, and pharmaceutical knowledge of utmost importance. Compliance with good pharmacy governance, professional guidelines and legislation is critical.

WBA image gallery

Farma

Business Development Manager at Basic Pharma Group a.i.

Oct. 2016 - Jan. 2017 - Role description:

 • Exploring the opportunities for future growth for each of the subsidiaries and Business Units of the Basic Pharma Group: Basic Pharma Technologies (pharmaceutical product development, in and out-licensing), Basic Pharma Manufacturing (GMP-licensed production plant), Interdos Pharma (professional pharmaceutical services in regulatory affairs, pharmacovigilance and quality assurance) and Basic Pharma Laboratory (GLP-licensed basic pharmaceutical laboratory);
 • Assessment of business opportunities and of business cases;
 • Filtering internal & external requests and business ideas for R&D and manufacturing;
 • Developing a guiding 5-year strategic business development plan for the entire Basic Pharma Group and it’s interconnected subsidiaries and Business Units, including concrete recommendations for marketing & sales activities covering Europe and abroad;
 • Organizational consequences of an accelerating growth of the Group are being discussed and incorporated in the plan;
 • The plan is being developed in close collaboration with the Board of Directors and key managers. It offers actionable handles for the future business growth. 
Basic Pharma download

Farma

Country Manager The Netherlands - CorMedix

Jan. 2015 - Jan. 2017 - Consultant duties (according to the Consulting Agreement):

 • Responsible for Neutrolin and other CorMedix Europe GmbH products in The Netherlands;
 • Creation of criteria used in determining the optimal model for sales in the territory;
 • Building of a customer data base;
 • Effectively initiate and process all Sales & Marketing activities on CorMedix Europe behalf, in the fields of haemodialysis, oncology, ICU, and TPN;
 • Provide monthly reports on all activities;
 • Provide monthly forecast on expected orders/revenues and marketing expenses;
 • Ensure CorMedix exceeds its goals while operating in a legally and ethically compliant manner;
 • Attempt to execute marketing and sales direction provided at CorMedix EU sales meetings.
CorMedix download

Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden