Onze kennis & ervaring

delen we met klanten

Kwalitatief marktonderzoek

Ons kwalitatief marktonderzoek levert diepgaand actueel inzicht in wat doelgroepen beweegt. Hoofd, hart en ziel worden zoveel mogelijk blootgelegd. Alle communicatie met onze klanten en met de onderzoeksdoelgroepen, alsmede de uitvoering van interviews, het leiden van focus groepen, analyse, rapportage en presentatie of interactieve workshop, worden door één en dezelfde senior consultant uitgevoerd.

Lees verder

Kwalitatief & kwantitatief samengesteld marktonderzoek

Kwalitatief marktonderzoek levert diepgaand kwalitatief marktinzicht over het wat, hoe, waarom en wanneer. Om marketingbeleid te maken, is kwantitatief inzicht nodig. Daarom kwantificeren we de kwalitatieve onderzoeksresultaten zoveel als mogelijk is binnen een kwalitatief marktonderzoeksproject. In veel situaties is een kwalitatief onderzoekstraject fase 1 in een samengesteld marktonderzoek. Fase 2 omvat dan een Internetonderzoek (CAWI), waarmee de kwalitatieve inzichten verder worden gekwantificeerd en representatief worden gemaakt voor de onderzochte doelgroepen.

Lees verder

Kwantitatief & continu online marktonderzoek

De toegevoegde waarde van een onderzoek moet evident zijn, meer een investering met een rendement dan een kostenpost. Door digitalisering en het toenemend gebruik van social media ontstaan nieuwe vormen van marktonderzoek. Bijvoorbeeld interactieve online communities en consumer consulting boards. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor continu online marktonderzoek.

Lees verder


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden