Kwalitatief & kwantitatief samengesteld marktonderzoek

Wat kunnen wij voor u betekenen

marktonderzoek 1Kwalitatief marktonderzoek levert diepgaand kwalitatief marktinzicht over het wat, hoe, waarom en wanneer. Om marketingbeleid te maken, is kwantitatief inzicht nodig. Daarom kwantificeren we de kwalitatieve onderzoeksresultaten zoveel als mogelijk is binnen een kwalitatief marktonderzoeksproject. In veel situaties is een kwalitatief onderzoekstraject fase 1 in een samengesteld marktonderzoek. Fase 2 omvat dan een Internetonderzoek (CAWI), waarmee de kwalitatieve inzichten verder worden gekwantificeerd en representatief worden gemaakt voor de onderzochte doelgroepen.

Voor kwantitatief online onderzoek maken we gebruik van CAWI systemen als van Kinesis Survey Technologies. Kinesis Survey Technologies (US) is gespecialiseerd in online surveys, panels en communities. Voor de analyse maken we gebruik van SPSS en Intellex. Een tabellen- en open antwoordenboek, alsmede een uitgebreid top line rapport met grafieken vormen de basis voor een presentatie of interactieve actieworkshop.

Overigens past een andere volgorde van kwalitatief & kwantitatief samengesteld marktonderzoek soms beter. Zo kan in een online onderzoek gevraagd worden wie van de respondenten wil deelnemen aan een kwalitatief vervolg. In het kwalitatieve vervolgonderzoek wordt de benodigde diepgang verkregen.


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden