"Marketingonderzoek voor farma, medische hulpmiddelen, zelfzorg, ziekenhuizen en diergezondheid".

Stermodel

Het stermodel geeft het onderzoekstraject aan, waarmee we uw business intelligence verhogen.

Gapmodel

Het gapmodel geeft inzicht in de “gaps” of “gaten” die kunnen ontstaan bij het leveren van producten en/of diensten. Bij een succesvolle onderneming of instelling zijn de “gaps” minimaal.

Cultuurmodel

Door middel van dit model bieden we u inzicht in de etnisch-culturele waarden van uw doelgroepen.

Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden