Gapmodel

Ken uw gaps

Om bedrijf- en organisatieresultaten te optimaliseren is het van belang deze “gaps” - voor zover mogelijk - te dichten. We brengen de “gaps” in kaart, geven zicht op de oorzaken van de “gaps” en leveren concrete handvatten en aanbevelingen bij het dichten van de “gaps”. De organisatie met de minste “gaps” is het meest competitief.

Het gapmodel geeft inzicht in een aantal concreet benoemde “gaps”:

Gap 1 is het verschil tussen de managementperceptie van de consumentenverwachtingen en de Tervis gapmodel2verwachte service door de consument. Hier speelt het doen van marktonderzoek een belangrijke rol. Om inzicht te krijgen in doelgroepwensen en doelgroepsegmenten heeft Tervis Alliance met haar 20 jaar onderzoekservaring de benodigde kennis in huis dergelijk onderzoek uit te voeren.

Gap 2 is het verschil tussen de managementperceptie van de consumentenverwachtingen en de vertaling van die perceptie naar service- of productspecificaties. Het is van belang om door middel van concrete aanbevelingen ook de daarbij behorende interne zaken op orde te brengen om optimale en realistische service- of productspecificaties te realiseren. Goede interne communicatie is daarbij ook van belang.

Gap 3 is het verschil tussen de bepaalde specificaties en de daadwerkelijke dienstverlening. Deze gap gaat over het bepalen en bedenken van specificaties en de uiteindelijk dienstverlening of het te leveren product.

Gap 4 is het verschil tussen de daadwerkelijke dienstverlening en de communicatie rondom het product. Hier helpt Tervis Alliance bij het in kaart brengen van de beste wijzen van marketingcommunicatie. Het is uiteraard van belang om de marketingcommunicatie aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Inzicht in waarden, wensen en andere doelgroepkenmerken zijn hierbij de basis.

Gap 5 geeft het verschil aan tussen de verwachtingen en de ervaringen van de consument rondom een product of een dienst. Een evaluatiemoment waarna het beleid of de service- of productspecificaties kunnen worden aangepast.


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden