Stermodel

Het onderzoeksproces

Tervis stermodel

Het Tervis-stermodel geeft het onderzoekstraject aan. Tervis Alliance neemt u aan de hand bij het verhogen van uw business-intelligence. Na het intakegesprek stellen we de benodigde bronnen vast. Vervolgens ziet het project er als volgt uit:

  • Desk research is vervolgens de manier om bestaande bronnen met relevante informatie te raadplegen en te gebruiken. Datgene wat reeds is uitgevonden hoeft namelijk niet opnieuw te worden uitgevonden en soms leidt dit tot het inzicht dat oplossingen evident blijken.
  • Hierna wordt er een onderzoeksopzet gemaakt die door middel van slimme vragen op de juiste manier het probleem of de vraagstelling in kaart brengt.
  • Het veldwerk wordt vervolgens ingezet en levert data ten aanzien van het onderzoek op. Tervis Alliance adviseert over de juiste manier van fieldresearch.
  • De dataverwerking en data-analyse zullen vervolgens door de experts van Tervis Alliance worden gedaan. Analyses die op de juiste manier de juiste verbanden leggen waardoor er op een gemakkelijke manier aanbevelingen kunnen worden gedaan.
  • Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever zal er vervolgens worden gerapporteerd. Middels een presentatie en/of een rapport worden de resultaten en adviezen naar de opdrachtgever gecommuniceerd waarmee het onderzoek wordt beĆ«indigd. De opdrachtgever heeft dan handvatten die helpen bij het beter inzetten van beleidsinstrumenten.

Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden