Over Tervis Alliance

Professionals die beweging realiseren

 • peterpaul biermans
  Peter-Paul Biermans
  Senior Research Consultant
 • teamwork
  Ons expert research team
  Specialisten voor u

Onze missie

Onze missie is om uw business partner te zijn voor de duur van een project of voor langere tijd. We werken samen met u aan uw marketingvraagstukken en zoeken naar antwoorden d.m.v. passend marktonderzoek. Door onze senioriteit, marktexpertise, kennis en kwaliteitgerichte inborst is door ons uitgevoerd marktonderzoek van hoge kwaliteit. Het geeft antwoord op vraagstellingen, inzicht in de markt en biedt concrete toepasbare ondersteuning bij uw marketingbeleid.

Onze focus ligt daar waar we de meeste expertise en marktkennis hebben: 

 • Farmaceutische industrie
 • Medische hulpmiddelen industrie
 • Zelfzorg geneesmiddelen
 • Diergezondheid
 • Ziekenhuizen
 • De eerste lijn in de zorg

 

Kernwaarden die we tot uiting brengen in al onze projecten, zijn:

 • Betrokkenheid en partnership
 • Resultaatgerichtheid en doelmatigheid
 • Integriteit en respect voor uw doelgroepen
 • Kwaliteitsbewustzijn

 

De term “Tervis” betekent “gezondheid” in het Fins en Estisch. Gezondheid is ons werkdomein. We zorgen voor de “gezondheid” van onze opdrachtgevers door een alliantie met hen aan te gaan.

Ons doel

Ons doel is uw doel. Actueel marktinzicht op vele facetten en op diverse niveaus (hoofd, hart, ziel). Met onze onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen hebt u onderbouwing voor uw marketingbeleid.

We houden ons strikt aan alle van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen:

 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • CGR richtlijnen voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Pharmacovigilantie wetgeving voor het melden van adverse events en product complaints

 

Onze eigen kwaliteitprocedures zijn op deze wetgeving en regulering aangepast.

Om te voldoen aan de actuele pharmacovigilantie regelgeving maken we gebruik van formulieren t.b.v.:

 • Het melden van AE’s en productklachten binnen 24 uur na het verkrijgen van de informatie
 • Reconciliation (overzicht van gemelde AE’s en productklachten in een project of periode)
 • Source data verification (het nagaan van de primaire informatiebronnen zoals interviewverslagen, video-opnamen of online gegeven open antwoorden als dubbele check, zodat geen AE’s of productklachten vergeten worden te melden)

 

Één van de belangrijkste vragen voor farma is: "Hoe zorg ik ervoor dat ik relevant blijf, dat ik een partner ben in de gezondheid van de patiënt?" Het gaat om betrokkenheid (engagement) bij patiënten en om betrokkenheid van patiënten bij het farmabedrijf of bij het geneesmiddel. Dus, hoe zorg ik voor engagement van de patiënt (wat ook therapietrouw oplevert)? Hoe zet ik de patiënt centraal?

We weten inmiddels dat we daarvoor de patiënten door en door moeten begrijpen, moeten weten hoe zij denken en wat zij voelen. Daarna zullen we hulpvaardig moeten zijn en de patiënt meerwaarde moeten leveren. Tenslotte zullen we hun vertrouwen moeten winnen en zien we dat patiënten blijven vragen om geholpen te worden.

Tervis Alliance weet in de ziel te kruipen van doelgroepen d.m.v. diepte-interviews en focus groepen. Ook Patient Journey Mapping en Online Patient Diaries zijn hiervoor beproefde methoden.


Tervis Alliance is een merk van Symfoia BV - Postbus 31312 - 6503 CH Nijmegen - 024 3554407
www.symfoia.com - info@tervisalliance.com - Disclaimer - Algemene voorwaarden